Inhoud training


Inhoud Training Succesvol Verkopen

 

Gedurende de assertiviteitstraining worden diverse vaardigheden op een intensieve manier geoefend. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is assertiviteit?

  • Balans eigen belang – andermans belang: om tot een effectieve samenwerking te komen moet er gezocht worden naar een evenwicht tussen uw belang en dat van anderen.
  • Assertief, subassertief en agressief gedrag: de verduidelijking en definiëring van drie verschillende begrippen die zich situeren rond assertiviteit.
  • Het aangeven van grenzen: om zelfverzekerder over te komen en beter begrepen te worden is het van belang dat u op een correcte manier uw grenzen kan aangeven.
  • Zeggen wat u wilt: essentieel onderdeel van een assertieve houding.

 

Assertieve communicatie

  • Uw mening geven: het ventileren van uw mening op een duidelijke, niet mis te verstane manier.
  • Feedback geven en ontvangen: zelf feedback geven aan anderen en deze ook terug ontvangen.
  • Lichaamstaal: het belang van lichaamstaal bij het aannemen van een assertieve houding.
  • Omgaan met stress: kunnen “copen” met stressvolle situaties en druk.
  • Problemen oplossen: het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten.
  • Zelfrespect en zelfvertrouwen: de basis van een effectieve assertieve houding.

 

No comments yet.

Geef een reactie

Powered by WordPress. Designed by WooThemes