Inhoud training


Inhoud Training Helder Communiceren

 

In deze praktische training wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen;

Effectief communiceren
Tijdens deze training leert u de juiste basisvaardigheden om sociaal en vriendelijk over te komen. Al snel kunt u een boodschap duidelijk en helder overbrengen. Het vermijden van bijzaken en ruis die de communicatie verhinderen kunt u leren door goed te luisteren helder te formuleren.

Gespreksvoering
Door middel van deze training krijgt u inzicht in de diverse fases in een gesprek. Op deze manier leert u eenvoudig om op de juiste gesprekslijn te komen. Door middel van vraagtechnieken leert u toe te werken naar een antwoord. Het samenvatten van een gesprek schept altijd duidelijkheid. Ook het belang van non-verbale communicatie zoals houding en aandacht komen aan de orde.

Luistervaardigheden
De voorbeelden van actief en passief luisteren naar een verhaal schept vaak al veel duidelijkheid. Op het puntje van de stoel met veel aandacht, of toch geheel ontspannen met een blik naar buiten. Actief luisteren en het kunnen volgen van de denkwijze van de ander is van groot belang.

Feedback
Zonder reactie komt er weinig tot stand, maar ook deze feedback is aan spelregels gebonden. Natuurlijk laat u het weten als u tevreden bent, maar hoe doet u dat als de uitkomst teleurstellend is? Het is mogelijk om lastige gesprekken met de juiste technieken toch naar tevredenheid te laten verlopen.

 

No comments yet.

Geef een reactie

Powered by WordPress. Designed by WooThemes