loopbaanbegeleiding

Je wordt in je loopbaan voor grote uitdagingen geplaatst en je wilt hier zo goed mogelijk mee om gaan. Je wilt weten weten welke mogelijkheden de arbeidsmarkt je biedt en je wilt uit je carrière halen wat er in zit.

 

Nieuwe uitdaging

Die uitdagingen kunnen komen uit onvrede met je huidige werksituatie. Die onvrede kan uiteenlopen van ´ik vind het saai hier´ tot ´ik ben compleet vastgelopen in een burn-out´. Of je vraagt je bijvoorbeeld af wat er nog meer mogelijk is. Misschien heb je het gevoel dat je toe bent aan een verandering, maar je weet niet goed waar je het beste kunt beginnen, wat je kunt doen of waar je heen wilt.

 

Veranderingen in je huidige werksituatie

Een veranderde situatie op je werk kan ook een uitdaging vormen. Je bent bijvoorbeeld ontslagen en moet weer opnieuw beginnen. Het kan ook zijn dat je al tijden niet meer hebt gewerkt en dat je graag weer aan de slag wilt.

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken”

Gandhi

 

Vergroot je zelfkennis en haal meer uit je carrière

Als je de vragen wilt beantwoorden die daarbij opkomen heb je heel wat zelfkennis nodig. Een coach met de juiste achtergrond en ervaring kan je helpen te ontdekken waar voor jou de antwoorden liggen en hoe je in je werk daar terecht komt waar je helemaal op je plek bent.

Uitdagingen

Uitdagingen en vragen op loopbaangebied die ik in mijn praktijk als loopbaancoach veel tegenkom:

  • Hoe haal ik meer uit mijn carrière?
  • Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?
  • Ik ben ontslagen, wat nu?
  • Ik word haast nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, wat kan ik daar aan doen?
  • Ik loop voortdurend vast in mijn werk, hoe komt dat?
  • Ik wil iets heel anders, maar wat?
  • Wat zou ik nog meer kunnen?
  • Wat is mijn ideale baan?
  • Ik wil wat anders, hoe pak ik dat aan?

Er zijn natuurlijk veel meer vragen denkbaar. Ieder mens is uniek. Jouw situatie is uniek. Een goede loopbaancoach levert daarom ook maatwerk.

 

 

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is een coaching traject waarin je gaat ontdekken wat voor jou werk de moeite waard maakt en waar je je inspiratie uit haalt. Met een goede coach verloopt dit traject effectief zodat je al snel een verhelderende ´Aha-Erlebnis´ hebt waar je ook echt mee uit de voeten kunt.

Wat zijn mijn carrièredoelen

In een loopbaantraject krijg je een scherp beeld van wat je motiveert en wat je drijft. Je leert ook je persoonlijke valkuilen kennen. Je coach haalt duidelijk naar voren waar je echt goed in bent en wat voor jou haalbaar is. Een loopbaantraject levert je een werkbaar loopbaanplan op voor wat je nodig hebt en wat je moet doen om je carrièredoelen te bereiken.

Meer plezier in je werk stimuleert

Een goede loopbaancoach stimuleert je om te doen wat je diepste wens is, maar houdt daarbij wel de realiteit in het oog van wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn. Dan wordt werken leuk. Zo geeft het mij in mijn werk als coach bijvoorbeeld enorm veel voldoening dat ik al van veel van mijn voormalige cliënten gehoord heb dat ze nu met aanzienlijk meer plezier aan het werk zijn.

 

 

Loopbaancoach met eigen, unieke methode

Voor mijn werk als loopbaanbegeleider heb ik een eigen, unieke methode ontwikkeld voor loopbaancoaching. Deze eigen methode heb ik gebaseerd op een aantal bewezen inzichten en modellen èn op mijn uitgebreide praktijkervaring.

Mijn uitgangspunten
Het Koersonderzoek van Hoogendijk – Deze methode is ontwikkeld door de oprichter van één van de meest vooraanstaande adviesbureaus op coaching gebied van Nederland. Het is een structuur voor methodisch zelfonderzoek dat resulteert in een helder stappenplan. Bij deze methode horen ook thuisopdrachten. Het doel is dat de deelnemer de werkplek vindt die hem of haar het meest bezielt.

De Kernkwadranten van Daniel Ofman – Afgestudeerd als bedrijfskundige aan de TU Eindhoven, heeft Daniel Ofman in de 90-er jaren het kernkwadrantenmodel ontwikkeld. Dit is een

heel praktisch basismodel om iemands persoonlijke eigenschappen in kaart te brengen. Dit model deelt eigenschappen schematisch in als respectievelijk kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging en toont de onderlinge samenhang. Daniel Ofman is een originele denker die de praktische kant van mensen in organisaties weet te bezielen met zijn spirituele inbreng.

De inzichten van Stephen Covey – Times Magazine rekent hem tot de 25 meest invloedrijke Amerikanen. Waarom? Hij laat zien dat met de juiste begeleiding ieder mens in staat is zijn levenslot zelf te bepalen. Zijn inzichten op het gebied van leiderschap, relaties, organisaties en families hebben al miljoenen mensen weten te inspireren. De meeste van zijn boeken op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn niet voor niets echte bestsellers.

De Zelfbeschikkingstheorie  – Deze theorie is ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard M. Ryan om inzicht te krijgen in wat mensen motiveert. Zij stellen dat er een aantal basisbehoeften bevredigd moet worden wil een mens optimaal kunnen functioneren en groeien. De bevrediging van deze basisbehoeften bepaalt ook voor een groot deel iemands motivatie om doelen te bereiken, aldus Deci en Ryan.

Organisch
Modellen en theorieën zijn belangrijk om inzicht en structuur te verkrijgen. Even belangrijk vind ik dat een loopbaantraject ´organisch´ is. Dat betekent dat de theorie en het model uiteindelijk ondergeschikt moeten zijn aan de praktijk. Als loopbaancoach zet ik eerst een vaste lijn uit. Tijdens het traject maak ik de aanpassingen die geheel zijn toegesneden op jouw unieke situatie. Het zijn tenslotte de thema´s die voor jou belangrijk zijn die jouw succes gaan bepalen.

 

 

Wat gebeurt er in een loopbaantraject?

Zo´n traject is opgedeeld in vijf fasen. Elke fase kent een structuur die zo is opgebouwd dat de doelen gehaald worden en er alle ruimte overblijft voor persoonlijke verschillen.

Intake Fase
Dit is de intakefase waarin jij en je coach persoonlijk kennismaken. De vraagstelling en wat je coach je daarin te bieden heeft komen ook helder aan bod.

Loopbaan inventarisatie
In deze module maken we een inventarisatie op van je loopbaan tot dit moment. We maken ook een persoonlijkheidsanalyse en een inventarisatie van je kwaliteiten. Je maakt je persoonlijk profiel actueel en we bepalen de beroepsperspectieven die voor jou het meest inspirerend zijn.

Ontwerp Loopbaanplan
In deze fase stellen we een strategisch loopbaanplan op. We zetten de puntjes op de i van het actieplan en je actualiseert je CV.

Versterking loopbaanvaardigheden
Dit is de fase waarin we je sollicitatievaardigheden gaan ontwikkelen en versterken. Je ontdekt de mogelijkheden en de valkuilen van sollicitatieprocessen. Je loopbaanbegeleider traint je op het beantwoorden en stellen van vragen.

Jobcoaching
In deze afrondende fase ga je solliciteren. Je coach geeft je daarbij actieve ondersteuning.